Ebenavia
Echinanthera
Echinosaura
Echinotriton
Echiopsis
Echis
Ecpleopus
Edalorhina
Egernia
Eirenis
Elachistocleis
Elachistodon
Elapdoidea
Elaphe
Elapidae
Elapognathus
Elapoides
Elapoidis
Elapomorphus
Elaps
Elapsoidea
Eleutherodactylus
Elgaria
Elosia
Elseya
Elutherodactylus
Emoia
Emyaliodes
Emydidae
Emydocephalus
Emydoidea
Emydura
Emys
Engaliodes
Engystomops
Enhydrina
Enhydris
Ensatina
Entechinus
Enulius
Enyalioides
Enyaliosaurus
Enyalius
Enyalyoides
Enygrus
Ephalophis
Epicrates
Epicrinops
Epicrionops
Epicrium
Epipedobates
Eremias
Eremiascincus
Eretmochelys
Eridiphas
Eristicophis
Erpeton
Erymnochelys
Erythrolamprus
Eryx
Eteirodipsas
Eublepharis
Eublepharus
Eugongylus
Eulamprus
Eulepis
Euleptes
Eumeces
Eumecia
Eunectes
Euparkerella
Eupemphix
Euphemix
Euphlyctis
Euproctus
Eupsophus
Eurycea
Eurydactylodes
Euspondylus
Exiliboa