Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 9 Jul 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


van Hasselt, J. C.  1823 [ref. 5963]
Uittreksel uit een' brief van den Heer J. C. van Hasselt, aan den Heer C. J. Temminck, geschreven uit Tjecande, Residentie Bantam, den 28sten December 1822. Algemeene Konst- en Letter-bode voor het Jaar II Deel (no. 35): 130-133. [Also in French [ref. 5964].]

CalAcademy Footer