Institute for Biodiversity Science and Sustainability

CAS Ichthyology Collection Database

 

Summary by Genus, with count of records


Ebinania (5) Emmelichthys (7) Eremophilus (7) Euleptorhamphus (22)
Ebomegobius (1) Emmnion (1) Erethistoides (7) Eumecichthys (1)
Ebosia (6) Emmydrichthys (1) Eretmobrycon (1) Eumesogrammus (7)
Echelus (17) Empetrichthys (38) Eretmodus (2) Eumicrotremus (63)
Echeneis (101) Encaeura (2) Ereunias (4) Eupallasella (1)
Echidna (258) Encheliophis (49) Ericteis (1) Eupetrichthys (1)
Echinomacrurus (1) Encheloclarias (1) Eridacnis (18) Eupomacentrus (304)
Echinorhinus (5) Enchelycore (82) Erilepis (3) Eupomotis (15)
Echiodon (13) Enchelynassa (14) Erimyzon (17) Euprotomicrus (2)
Echiophis (6) Enchelyocampus (1) Eriscion (2) Euristhmus (2)
Echiostoma (3) Enchelyopus (2) Erisphex (36) Eurycephalus (2)
Eckloniaichthys (2) Enchelyurus (44) Ernogrammus (17) Euryglossa (14)
Ecsenius (156) Encrasicholina (30) Erogala (1) Eurymen (1)
Ectenias (1) Endemichthys (3) Erosa (8) Eurypegasus (8)
Ectreposebastes (37) Enedrias (6) Erotelis (7) Eurypharynx (13)
Edriolychnus (3) Engraulicypris (6) Erpicthys (1) Eurystole (102)
Eigenmannia (157) Engraulis (338) Errex (4) Eusphyra (8)
Eigenmannina (1) Engyophrys (9) Erythrichthys (5) Eustomias (5)
Eirmotus (2) Engyprosopon (58) Erythrinus (36) Eutaeniichthys (2)
Ekemblemaria (12) Enneacampus (7) Erythrocles (4) Euthynnus (51)
Elacate (1) Enneacanthus (25) Erythroculter (7) Euthyopteroma (17)
Elacatinus (20) Enneacentrus (1) Escualosa (24) Eutropiichthys (24)
Elachocharax (3) Enneanectes (18) Eslopsarum (4) Eutropius (2)
Elagatis (38) Enneapterygius (216) Esomus (59) Eutyx (2)
Elanura (1) Enophrys (136) Esox (88) Euxiphipops (33)
Elaphichthys (1) Enoplosus (5) Esselenia (5) Evarra (1)
Elassichthys (1) Entomacrodus (381) Etelis (18) Evenchelys (3)
Elassodiscus (10) Entomocorus (5) Eteliscus (1) Evermannella (43)
Elassoma (18) Entonanthias (1) Ethadophis (1) Evermannia (5)
Elates (16) Entosphenus (121) Etheostoma (383) Evermannichthys (1)
Elattarchus (2) Enypnias (5) Ethmalosa (4) Eviota (1364)
Electrona (44) Eopsetta (60) Ethmidium (2) Eviotops (6)
Electrophorus (16) Eosebastes (1) Etmopterus (79) Evips (1)
Eleginops (5) Epalzeorhynchos (22) Etroplus (28) Evoplites (11)
Eleginus (27) Epalzeorhynchus (1) Etropus (134) Evorthodus (22)
Eleotrica (8) Epapterus (1) Etrumeus (60) Evynnis (6)
Eleotris (373) Ephippicharax (1) Eubleekeria (4) Exallias (50)
Eleria (1) Ephippus (27) Eucalia (17) Exallodontus (1)
Eleutherochir (12) Epibulus (288) Euchilichthys (2) Exastilithoxus (1)
Eleutheronema (41) Epigeichthys (72) Euchiloglanis (1) Execestides (1)
Ellerkeldia (5) Epigonichthys (1) Eucinostomus (431) Exechodontes (3)
Ellopostoma (7) Epigonus (51) Euclichthys (3) Exerpes (21)
Elopichthys (7) Epinephelus (1537) Eucryphycus (52) Eximia (1)
Elops (70) Epinnula (3) Eucyclogobius (223) Exocoetus (123)
Elxis (5) Epiplatys (93) Eucynopotamus (10) Exodon (9)
Ematops (2) Episema (2) Eudontomyzon (2) Exoglossops (1)
Embassichthys (28) Eptatretus (108) Euelatichthys (1) Exoglossum (9)
Embiotoca (128) Eques (10) Eugerres (38) Exonautes (1)
Emblemaria (37) Equetus (9) Eugnathichthys (4) Exostoma (14)
Emmeekia (1) Equula (5) Eugnathogobius (3) Expedio (1)
Emmelichthyops (6) Eremichthys (3) Eulamia (1) Exyrias (98)
CalAcademy Footer