Institute for Biodiversity Science and Sustainability

CAS Ichthyology Collection Database

 

Summary by Species, with count of records


xaenocephalus, Hybopsis (1) xanthosoma, Cristiceps (2) xeneretmus, Xeneretmus (2)
xaenocephalus, Notropis (4) xanthosoma, Paragobiodon (4) xenica, Adinia (1)
xaenurus, Minnilus (1) xanthosoma, Springeratus (2) xenisma, Bellator (12)
xaliscone, Xenendum (2) xanthosomus, Paragobiodon (1) xenisma, Prionotus (9)
xaniurus, Catulus (6) xanthostigma, Citharichthys (27) xenochroa, Scolopsis (3)
xaniurus, Parmaturus (41) xanthostomus, Gymnothorax (1) xenochrous, Scolopsis (6)
xanthacra, Myripristis (6) xanthotis, Apolemichthys (4) xenodon, Calotomus (2)
xanthacrus, Myripristis (1) xanthozona, Abudefduf (1) xenodon, Leptoscarus (1)
xantherythrum, Holocentrus (2) xanthozona, Parapercis (14) xenodontus, Phyllophichthus (21)
xantherythrum, Sargocentron (8) xanthulum, Cynoscion (1) xenodontus, Uropterygius (1)
xantherythrus, Holocentrus (3) xanthulus, Cynoscion (5) xenognathus, Leptoglanis (1)
xantherythrus, Sargocentron (1) xanthum, Megalonema (3) xenogrammus, Ucla (9)
xanthocephalus, Chaetodon (5) xanthura, Chromis (12) xenopterus, Cheilopogon (2)
xanthochilus, Lethrinus (5) xanthura, Paracaesio (2) xenopterus, Cypselurus (10)
xanthochir, Chromis (4) xanthurum, Zebrasoma (5) xenopxis, Xeneretmus (1)
xanthochira, Chromis (2) xanthurus, Apolemichthys (1) xenopyris, Xeneretmus (1)
xanthochrum, Trimma (1) xanthurus, Caesio (1) xenopyxis, Xeneretmus (3)
xanthogrammus, Upeneus (5) xanthurus, Chaetodon (6) xenosoma, Notopogon (2)
xanthomelas, Brachygobius (9) xanthurus, Chromis (11) xenostethus, Sternias (1)
xanthometapon, Euxiphipops (11) xanthurus, Diproctacanthus (15) xenostethus, Triglops (2)
xanthometopon, Euxiphipops (3) xanthurus, Leiostomus (34) xestus, Petroscirtes (9)
xanthometopon, Holacanthus (1) xanthurus, Mugil (2) xinguensis, Moenkhausia (2)
xanthometopon, Pomacanthus (1) xanthurus, Neopomacentrus (7) xiphidium, Xiphophorus (1)
xanthonema, Filimanus (2) xanthurus, Paracaesio (1) xiphiodon, Ophioblennius (14)
xanthonota, Caesio (4) xanthurus, Seserinus (1) xorae, Scolecenchelys (1)
xanthonota, Labropsis (1) xanthurus, Trinectes (1) x-punctatus, Hybopsis (2)
xanthonotus, Caesio (5) xanthus, Megalonema (1) xutha, Chromis (2)
xanthonotus, Paraglyphidodon (1) xanthus, Paracirrhites (3) xyosterna, Stellerina (38)
xanthops, Ammodytoides (1) xanthusi, Umbrina (1) xyosternus, Stellerina (3)
xanthops, Odontoscion (1) xanti, Labrisomus (62) xyris, Scorpaena (8)
xanthoptera, Cephalopholis (1) xanti, Rypticus (5) xyris, Scorpaenodes (100)
xanthopterus, Acanthurus (25) xanti, Umbrina (9) xyris, Sebastopsis (11)
xanthopterus, Hyporhamphus (1) xanti, Xenichthys (6) xyster, Zapteryx (2)
xanthopterus, Spheroides (1) xantusi, Labrisomus (40) xystes, Podothecus (1)
xanthopterus, Takifugu (6) xantusi, Lepidopus (4) xystrodon, Sparisoma (13)
xanthopterus, Uropterygius (44) xenandrus, Engyprosopon (1) xysturus, Myrichthys (1)
xanthopterygia, Chromis (1) xenarcha, Mycteroperca (2)  
xanthopunctatus, Apolemichthys (3) xenauchen, Galeichthys (1)  
CalAcademy Footer