Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 2 November 2020

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

drjagini, Salvelinus Logashev [M. V.] 1940:27 [Trudy Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Polyarnogo Zemledeliya Zhivotnovodstva i Promyslovogo Chosyiistva, Seriya Iromislovoe Chozyaiisgvo v. 11; ref. 18450] Lake Melkoe, Pyasina River basin, Siberia, Russia. Syntypes: (17). See also Dorofeeva & Savvaitova 1998:38 [ref. 23574]. •See also Dorofeeva & Savvaitova 1998:38 [ref. 23574]. •Valid as Salvelinus drjagini Logashev 1940 -- (Berg 1948:286 [ref. 12882], Chereshnev 1996:604 [ref. 24659], Pavlov 1997:465 [ref. 24696], Reshetnikov et al. 1997:730 [ref. 24702], Bogutskaya et al. 2001:46 [ref. 26178], Bogutskaya & Naseka 2004:160 [ref. 28183], Dyldin et al. 2020:113 [ref. 37569]). Current status: Valid as Salvelinus drjagini Logashev 1940. Salmonidae: Salmoninae. Distribution: North Asia:. rivers and lakes of Taimyr Peninsula, Siberia (Russia). Habitat: freshwater.