Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 11 May 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Bleeker, P.  1877 (Nov.) [ref. 17115]
[De Heer Bleeker ... vischsoorten van Nieuw-Guinea, van Singapore, China, Japan en Mauritius.]. Processen-verbaal van de gewone vergaderingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen; Afdeeling Natuurkunde 1877-1878 (no. 4): 2-3. [In report on the meeting of 27 Oct. 1877. Possibly published 1878.]

CalAcademy Footer