Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 9 Jul 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Schlegel, H. and S. Müller  1842-1845 [ref. 19222]
Beschrijving van vier Oost-Indische Zeevisschen beehoorende tot het geslacht Amphacanthus. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen / door de Leden der Natuurkundige Commissie in Indië en andere schrijvers; uitgegeven ... door C. J. Temminck No. 12: 9-16, Pls. 2-3. [Text dated 24 Apr. 1845, Pl. 2 on 10 May 1843, Pl. 3 on 11 Nov. 1842. Date of publication from Husson & Holthuis 1955:23 [ref.32796].]

CalAcademy Footer