Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 2 April 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Bleeker, P.  1856 (Apr.) [ref. 311] See ref. online
Beschrijvingen van nieuwe en weinig bekende vischsoorten van Amboina, verzameld op eene reis door den Molukschen Archipel, gedaan in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist, in September en Oktober 1855. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neêrlandicae v. 1: 1-72, 73-76. [Date of publication from Kottelat 2011:62, 64 [ref. 31413] as a preprint (pp. 1-72) distributed in Apr. 1856, p. 73-76 published 23 Sept. 1856. Complete vol. distributed 23 Sept. 1856.]

CalAcademy Footer