Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 11 Jun 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Loefling, P.  1758 [ref. 35527]
Iter hispanicum, eller resa til Spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån år 1751 til år 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfålle af Carl Linnæus. Lars Salvius, Stockholm. i-xviii + 1-316, Pls. 1-2.

CalAcademy Footer