Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 2 May 2023

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Bleeker, P.  1870 [ref. 429]
Mededeeling omtrent eenige nieuwe vischsoorten van China. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde (Ser. 2) v. 4: 251-253.

CalAcademy Footer