Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 11 Jun 2024

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Bleeker, P.  1873 [ref. 433] See ref. at BHL
Mededeelingen omtrent eene herziening der Indisch-Archipelagische soorten van Epinephelus, Lutjanus, Dentex en verwante geslachten. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde (Ser. 2) v. 7: 40-46.

CalAcademy Footer